top of page
„Така си го представях. Това е моят дом.“ – думите на клиентите, които носят на арх. Стефка Терзиева удовлетворението от добре свършената работа

         

            Създаването на интериорен проект е процес, който винаги е разделен на няколко етапа.

           Попитахме арх. Стефка Терзиева за етапите, вдъхновението и мотивацията, с които работи за един по-съвършен интериорен проект.  

 

  -  След като бъде одобрена визията, се пристъпва към Фаза 2: Техническата фаза.

 

          Изготвям всички чертежи, необходими за реализацията на интериорния проект. Обозначавам в голяма подробност всякакви изменения по стени и инсталации. Също така конкретизирам настилки, осветителни тела, бои, санитарии, мебелите които не са по поръчка и изготвям чертежи за тези, които са по поръчка. Изчертавам разгъвки на помещенията, както и детайли, свързани с конкретиката на елементите, за да е ясно за подизпълнителите кое къде и как се позиционира. Правя Количествено-стойностна сметка, в съчетание с оферти и бюджет.

          До тук приключва проектирането на интериора. Истината е че ако тези две фази не са добре измислени, вероятността за нежелани резултати на обекта е голяма. Подводните камъни са много, както откъм функционалност, така и откъм технически реализуеми детайли. Аз се старая да ги минимизирам и да намерим най-добрите решения за тях предварително.

 

 

bottom of page